Trường Mầm Non I TP Hà Tĩnh

English (United Kingdom)Viet Nam

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU VÀ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 1 THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

1. Hiệu trưởng: Lê Thị Vân Anh
- Sinh ngày 19/8/1977
- Quê quán:Quê quán: Xã Thạch Trung- Thạch Hà- Hà Tĩnh 
- Hộ khẩu thường trú: .KP 9 Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tinh 
- Từ năm 1999- 2007 Giáo viên- Tổ trưởng CM- Bí thư chi đoàn trường mầm non I- Tp Hà Tĩnh
- 2007-2009: P. HT Trường mầm non Thạch Bình- Tp Hà Tĩnh
- 2009- 2011: P. HT Trường mầm non I - Tp Hà Tĩnh
- 2011- 2012: Hiệu Trưởng Trường mầm non I - Tp Hà Tĩnh
* Thành tích cá nhân:
- Danh hiệu: Giáo viên giỏi cấp cơ sở, giáo viên giỏi cấp tỉnh
- 5 năm  đạt CSTĐ cấp cơ sở: 2009,2011, 2012, 2013
- Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh,Giấy khen của Đảng bộ Phường Nam Hà


2. Hoàng Thị Kim Oanh-  Phó Hiệu trưởng: PT chuyên môn MG- lễ hội   
 
- Sinh ngày 09/11/1975
- Quê quán: Xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên,, Hà Tĩnh
- Hộ khẩu thường trú: SN 45 – Đường Trung Tiết- P. Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh
- Từ 9/1997-8/2006: GV trường Mầm non 1 – Tổ trưởng chuyên môn – Bí thư chi đoàn trường – BCH công đoàn trường
- 8/2006 – 11/2011: Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hà – Chủ tịch Công đoàn trường
- Từ 11/2011: Phó Hiệu trưởng Trường MN 1 – Chủ tịch Công đoàn trường
* Thành tích cá nhân:
- Danh hiệu: Giáo viên giỏi cấp cơ sở, giáo viên giỏi tỉnh
- Bằng khen của Bộ GD,  BK của UBND tỉnh,  GK của Sở GD, BK của LĐLĐ tỉnh, GK của Công đoàn GD, GK của LĐLĐ Tp.
- CSTĐ cấp cơ sở: năm học: 2010,2011,2012,20133. Bùi Thị Hòa -  Phó Hiệu trưởng: PT chuyên môn nhà trẻ - Nuôi dưỡng

- Sinh ngày 16/08/1974
- Quê quán: Xã Thạch Văn – Huyện Thạch Hà , Tĩnh Hà Tĩnh
- Hộ khẩu thường trú: SN 16 – Ngõ 121 – Tổ 7 - KP. Hòa Linh – P. Thạch Linh, TP. Hà Tinh 
- 9/1995 -> 7/2003: GV trường MNI Thị xã Hà tĩnh - Tổ trưởng các khối 3T, 4T, 5T
 -8/2003 -> P. Hiệu trưởng trường MNI TP. Hà tĩnh – P. Bí thư chi bộ - TB TTND
* Thành tích cá nhân:
- Danh hiệu GVG cấp cơ sở, GVG tỉnh
- GK của Sở GD, Bằng khen của UBND tỉnh, BK của Bộ giáo dục, GK của Đảng bộ Phường Nam Hà
- CSTĐ cấp cơ sở: 2009,2010, 2011, 2012, 2013
- Huy chương vì sự nghiệp GD.Tổ trưởng khối nhà trẻ : Trần Thị Hải Yến
 - Ngày sinh: 16 - 5-1981
 - Trình độ chuyên môn: Đại học
* Thành tích cá nhân:
+ Giáo viên giỏi cấp cơ sở
+ Giấy khen UBND thành phốTổ trưởng khối 3 tuổi Trần Thị Huệ
-SN: 16/2/1982
-Kết nạp đảng: 30/5/2013
-Năm vào ngành: 2005
-Trình độ chuyên môn: Đại học
-Thành tích:  
+ Giáo viên giỏi cấp cơ sở từ năm 2008-2013
+ Giấy khen UBND thành phố các năm: 2008-2013Tổ trưởng khối 4 tuổi : Trần Ngọc Trang
- Ngày sinh:  02/09/ 1981
- Chức vụ hiện nay: GV- Tổ trưởng khối 4 tuổi- BCH công đoàn – Bí thư chi đoàn
 Ban thanh tra nhân dân
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Ngày vào Đảng 08/11/2002. Ngày chính thức : 08/11/2003
* Thành tích cá nhân:
- Giáo viên giỏi cấp cơ sở, giáo viên giỏi tỉnh
- CSTĐ cấp cơ sở từ năm: 2008-2013
- Giấy khen của CĐ GD tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh Tổ trưởng khối 5 tuổi: Nguyễn Thị Thúy Hằng        
- Ngày sinh:  04 /04/ 1979
- Chức vụ kiêm nhiệm: - Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng ban nữ công
- Trình độ chuyên môn:  Đại học
- Ngày vào đảng:    18/12/2010
- Thành tích
+ Giáo viên giỏi cấp cơ sở, giáo viên giỏi tỉnh
+ GK của Sở GD, GK của UBND Thành phố


Danh sách toàn thể cán bộ giáo viên trong trường:
- Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn đoàn kết một lòng, động viên nhau sắp xếp công việc, dành thời gian để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, nhờ thế đến nay hầu hết giáo viên nhà trường đều có trình độ đạt trên chuẩn.

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh 

 

 

Chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 

Tháng 

Năm 

 

A

B

1a

1b

1c

4

           
1 Lê Thị Vân Anh 19 08 1977 Hiệu trưởng
2 Bùi Thị Hoà 16 08 1974 Hiệu phó
3 Hoàng Thị Kim Oanh 9 11 1975 Hiệu phó
4 Nguyễn T.Hoài Thanh 20 08 1960 Kế toán
5 Biện Thị Thanh 12 10 1958 Giảng dạy
6 Dương Thị Loan 12 12 1977  CB Phòng
7 Lê Thị Bình 25 09 1958 NV phục vụ
8 Trần T. Hải Yến 16 05 1981 Giảng dạy
9 Trần Ngọc Trang 02 09 1981 Giảng dạy
10 Nguyễn Thị Tố Liên 09 03 1988 Giảng dạy
11 Trần T. Thuỳ Lâm 18 09 1984 Giảng dạy
12 Phan Thị Thuân 10 10 1987 Giảng dạy
13 Nguyễn Thị Hoà 26 08 1982 Giảng dạy
14 Dương T.Thu Huyền 27 10 1988 Giảng dạy
15 Nguyễn T. Thuý Hằng 04 04 1979 Giảng dạy
16 Trần Thị Huệ 16 02 1981 Giảng dạy
17 Trần Thị Luận 08 12 1973 Giảng dạy
18 Trần Thị Lộc 18 01 1982 Giảng dạy
19 Trần Thị Hiền 01 01 1981 Giảng dạy
20 Ngô Thị Nguyệt 20 10 1982 Giảng dạy
21 Lê Thị Hương 04 08 1980 Giảng dạy
22 Nguyễn T. Kim Ngân 08 11 0980 Giảng dạy
23 Nguyễn Thị Nhung 20 08 1981 Giảng dạy
24 Nguyễn Thị Thanh 14 12 1973 Giảng dạy
25 Văn Thị Hà 15 04 1977 Giảng dạy
26 Dương T. Q.Hương 23 10 1975 Giảng dạy
27 Nguyễn T. Kim Thu 07 04 1977 Giảng dạy
28 Nguyễn Thị Oanh 13 10 1975 Giảng dạy
29 Lê Thị Lài 10 09 1988 Giảng dạy
30 Nguyễn Thị Lệ Thu 06 08 1984 Y tế
31 Hồ Thị Bích Ngọc 20 03 1987 Giảng dạy
32 Nguyễn Thị Thư 19 05 1982 Giảng dạy
33 Trần Thị Minh A 05 05 1959 NV phục vụ
34 Trần Thị Minh B 28 12 1962 NV phục vụ
35 Phan Thị Toàn 10 08 1970 NV phục vụ
36 Nguyễn Thị Dung 06 02 1987 NV phục vụ
37 Phạm Thị Nga 19 09 1973 NV phục vụ
38 Nguyễn Thị Yến 04 05 1989 Giảng dạy
39  Dương .T. Thanh Hồng 22 06 1991 Giảng dạy
40 Trương Như Ngọc 06 06 1990 Giảng dạy
41 Đặng Thế Nguân 12 12 1945 Bảo vệ


Ban Giám Hiệu Trường.