Trường Mầm Non I TP Hà Tĩnh

English (United Kingdom)Viet Nam

Hoạt động của nhà trường

Trương Mầm Non 1: Giao lưu "Cô tài giỏi cháu năng động"Thực hiện theo công văn số 31/PGDĐT ngày 19/1/2015 của Phòng  Giáo dục và Đào tạo về việc

triển khai Giao lưu Cô tài giỏi – Cháu năng động bậc học mầm non năm học 2014-2015. Trường

Mầm non I tổ chức giáo lưu Cô tài giỏi cháu năng động cấp trường. Nội dung giao lưu có 3 phần:

Phần 1: Phần chào hỏi ; Phần 2: Phần giao lưu Cô tài giỏi – Cháu năng động; Phần 3: Phần Vũ

điệu tuổi thơ. Buổi giao lưu đã tạo được một sân chơi bổ ích cho cô-trẻ và phụ huynh trong toàn

trường.

Một số hình ảnh phần chào hỏi của các đội:


 
Phần 3: Vũ điệu tuổi thơ
Trường Mầm Non 1
 

Các bài viết khác

 

Giới thiệu tổng quát

Dẫu mùa thi giáo viên dạy giỏi năm nay vừa mới đi qua vòng thi cấp thành phố, nhưng...

liên kết website