Trường Mầm Non I TP Hà Tĩnh

English (United Kingdom)Viet Nam

Hoạt động của nhà trường

Chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1 của trường mầm non 1

Để chuẩn bị cho các cháu vào lớp 1, Trường mầm non 1 TP Hà Tĩnh đã có chuyến thực tế cho các cháu tại trường THCS Nam Hà, để các cháu tiếp cận với môi trường học mới, làm quen với các dụng cụ học tập, trực quan mới...
Chi tiết ...  

Các bài viết khác

 

Giới thiệu tổng quát

Dẫu mùa thi giáo viên dạy giỏi năm nay vừa mới đi qua vòng thi cấp thành phố, nhưng...

liên kết website